การสร้างภาพเคลื่อนไหว

   การสร้างโปรเจกต์ในโปรแกรม Scratch สามารถสร้างตัวละครได้หลายตัว ซึ่งตัวละครแต่ละตัว จะมีชุดตัวละคร อย่างน้อยหนึ่งชุด และสามารถเพิ่มเติมได้ การทำ ให้ตัวละครเคลื่อนไหวจะใช้วิธีเปลี่ยนสลับชุดตัวละครไปมาอย่างรวดเร็ว พร้อมกับสั่งให้ตัวละครเคลื่อนที่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยมีการเขียนสคริปต์จากกลุ่มบล็อกดังต่อไปน 

กลุ่มบล็อกคำสั่งที่ 1 Motion 

ไปข้างหน้า หรือถอยหลัง
ตัวอย่าง ไปข้างหน้า 10 หน่วย

ถ้าตัวละครชนขอบให้สะท้อนกลับ 

ทิศทางการเคลื่อนที่ในแนวซ้าย-ขวา

   กลุ่มบล็อกคำสั่งที่ 2 Looks 

ปลี่ยนชุดตัวละครเป็นชุดถัดไป

กลุ่มบล็อกคำสั่งที่ 3 Control

การทำงานซ้ำ ไม่รู้จบ 

หยุดรอเป็นเวลา 1 วินาที 

กลุ่มบล็อกคำสั่งที่ 4 Events

คลิกรูปธงเพื่อแสดงผล

ตัวอย่าง การใช้บล็อกคำสั่ง การสร้างภาพเคลื่อนไหว

วิดีโอการสอน การใช้งานบล็อกคำสั่ง การสร้างภาพเคลื่อนไหว