2. การสร้างภาพเคลื่อนไหว

2. การสร้างภาพเคลื่อนไหว

การสร้างโปรเจกต์ในโปรแกรม Scratch สามารถสร้างตัวละครได้หลายตัว ซึ่งตัวละครแต่ละตัว จะมีชุดตัวละคร อย่างน้อยหนึ่งชุด และสามารถเพิ่มเติมได้ การทำ ให้ตัวละครเคลื่อนไหวจะใช้วิธีเปลี่ยนสลับชุดตัวละครไปมาอย่างรวดเร็ว พร้อมกับสั่งให้ตัวละครเคลื่อนที่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยมีการเขียนสคริปต์จากกลุ่มบล็อกดังต่อไปน

กลุ่มบล็อกคำสั่งที่ 1 Motion

ไปข้างหน้า หรือถอยหลัง
ตัวอย่าง ไปข้างหน้า 10 หน่วย

ถ้าตัวละครชนขอบให้สะท้อนกลับ

ทิศทางการเคลื่อนที่ในแนวซ้าย-ขวา

กลุ่มบล็อกคำสั่งที่ 2 Looks

ปลี่ยนชุดตัวละครเป็นชุดถัดไป

กลุ่มบล็อกคำสั่งที่ 3 Control

การทำงานซ้ำ ไม่รู้จบ

หยุดรอเป็นเวลา 1 วินาที

กลุ่มบล็อกคำสั่งที่ 4 Events

คลิกรูปธงเพื่อแสดงผล

ตัวอย่าง การใช้บล็อกคำสั่ง
การสร้างภาพเคลื่อนไหว

วิดีโอการสอน การใช้งานบล็อกคำสั่ง การสร้างภาพเคลื่อนไหว

แบบฝึกที่ 2 การสร้างภาพเคลื่อนไหว
ให้นักเรียนเข้าระบบเพื่อทำแบบฝึก
Username =kwsประจำตัวนักเรียน Password=kwsเลขประจำตัวนักเรียน