กำหนดการ

ปฏิทิน

เพิ่มปฏิทินด้านล่างเพื่อให้นักเรียนเห็นกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในชั้นเรียน เวลาที่เข้าพบคุณได้ และวันสำคัญอื่นๆ ที่ควรบันทึกไว้ รวมทั้งระบุว่าจะมีกิจกรรมหลังเลิกเรียนหรือไม่ และกำหนดว่าคุณต้องการแชร์ปฏิทินนี้กับผู้ปกครองด้วยหรือเปล่า