ลิงค์สำหรับการเข้าเรียนออนไลน์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชา คอมพิวเตอร์ รหัสวิชา ว 20202

ลิงค์สำหรับการเข้าเรียนออนไลน์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วิชา วิทยาการคำนวณ รหัสวิชา ว 22101

86345BDC-C568-4C33-9B75-DFFD825E9EF9.mp4